บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

เกิดจากความปราถนาที่จะร่วมกันพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ของนักพัฒนานักธุรกิจ และนักบริหารที่ มากประสบการณ์และมีความตั้งใจจะส่งมอบ ที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าและโดดเด่นมีคุณภาพให้ชุมชน

VISION & MISSION

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะอยู่คู่ไปกับทุกคน และร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวเราไปพร้อมๆกับทุกๆโครงการ

.

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป เราจะดำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุกๆระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆตลาด ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด


เกิดจากความปราถนาที่จะร่วมกันพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ของนักพัฒนานักธุรกิจ และนักบริหารที่ มากประสบการณ์และมีความตั้งใจจะส่งมอบ ที่อยู่อาศัยที่คุ้มค่าและโดดเด่นมีคุณภาพให้ชุมชนVISION & MISSION


วิสัยทัศน์


เรามุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์ ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะอยู่คู่ไปกับทุกคน และร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆรอบตัวเราไปพร้อมๆกับทุกๆโครงการ

พันธกิจ


มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบที่พักอาศัย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของคุณ และพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งในวันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป เราจะดำเนินการในฐานะ “ศูนย์รวมการบริการทางอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก” ในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอสินค้าและการบริการที่รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ พนักงาน และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีให้กับทุกคน โดยเราพร้อมที่จะสรรหาสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในทุกๆระดับ เพื่อตอบสนองต่อทุกๆตลาด ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

คุณจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ


นักธุรกิจและนักลงทุน ซึ่งปัจจุบันคุณจรูญ ยังได้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารและผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไทย ออปโป้ จำกัด (OPPO) มีทุนจดทะเบียนบริษัท 350 ล้านบาท รวมพนักงานกว่า 2800 คนทั่วประเทศอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม


คุณวิทยา พรหมชนก

กรรมการผู้จัดการ


จากอดีตผู้บริหารบริษัทสยามแม็คโครจำกัด และบริษัทเอกชัยดิสติบิวชั่นซิทเต็ม จำกัด (TESCO LOTUS) โดยเคยดูแลรับผิดชอบ LOTUS EXPRESS 150 สาขา รวมยอดขายกว่า 1500 ล้านบาทต่อปี ก่อนที่จะผันตัวมาสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มตัว พร้อมด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โครงการหลากหลาย ที่ผ่านมารวมมูลค่ากว่า (บาท) 330,000,000

รายละเอียดเพิ่มเติม
W&W Property

บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 50/124 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120